Anvisningar för de anhöriga

View more

Hitta en lokal begravningsbyrå

View more

För massmedia

View more

Förhandsplanering av begravningen

I tankarna om sin egen död upplever man många gånger oro för de efterlevande, hur de klara alla frågor och svåra saker, som oundvikligen måste gås igenom när en nära anhörig avlider. Man vill inte gärna i onödan belasta sina närmaste med vare sig praktiska eller ekonomiska problem. Många – särskilt ensamma personer – oroar sig för att det inte ska finnas någon som efter deras död ombesörjer begravningsarrangemangen.

Begravningsbyråerna som är medlemmar i Finlands Begravningsbyråers Förbund rf erbjuder kunderna två olika sätt att upplysa de anhöriga om sina önskemål angående begravningsarrangemangen.

Häftet Mina begravningsarrangemang (Hautajaisjärjestelyni-vihkonen)

Den som planerar sin begravning kan fylla i sina önskemål angående sin begravning i begravningshäftet. Häftet kan överlåtas till den personen man önskar att ska ta hand om begravningsarrangemangen. Åtminstone är det bra att berätta var man förvarar häftet. Man kan också lämna en kopia hos begravningsbyrån.

Häftet finns att få hos samtliga begravningsbyråer som hör till Finlands Begravningsbyråers Förbund. Häftet finns också på svenska. Förteckning över begravningsbyråerna, som är våra medlemmar.

Begravningstestamente

Begravningstestamentet är ett system som har utarbetats av Finlands Begravningsbyråers Förbund. Med hjälp av begravningstestamentet kan testamentsgivaren bestämma hur hans/hennes begravning ska arrangeras. Begravningstestamentet undertecknas och bestyrks lika som ett vanligt testamente. Det uppgörs i två likalydande exemplar, ett exemplar blir hos testamentsgivaren, ett exemplar blir hos begravningsbyrån.

Begravningstestamentet hör alltid ihop med Begravningsplanen, i vilken testamentsgivaren kan definiera vilka tjänster och produkter han/hon önskar sig. Han/hon kan bestämma endast en sak, exempelvis begravningssättet eller uppgöra en detaljerad plan gällande arrangemanget av sin egen begravning.

I begravningstestamentet kan fastställa att medlen till begravningen tas från testamentgivarens efterlämnade förmögenhet, eller medlen kan sättas in på ett för detta ändamål öppnat bankkonto, vilket testamentsgivaren har öppnat. Tillsammans med begravningsbyrån som ska ombesörja begravningen, gör testamentsgivaren ett förhandsbeställningsavtal. Testamentsgivaren förvaltar medlen som finns på kontot. När testamentsgivaren har avlidit, har den begravningsbyrån, med vilken avtalet om arrangemanget av begravningen har uppgjorts, rätt att lyfta medel i enlighet med begravningsplanen för att kunna genomföra begravningen.

Begravningstestamentet upprättas alltid i en begravningsbyrå som hör till Finlands Begravningsbyråers Förbund. Begravningsplanen, som bifogas till testamentet, förutsätter alltid förhandlingar och presentation av olika alternativ och val måste göras mellan de olika alternativen.

Det är mycket viktigt att testamentsgivaren berättar om begravningstestamentets existens för sina anhöriga eller vänner. Testamentsgivarens exemplar bör förvaras på en sådan plats att de anhöriga eller vännerna hittar det lätt. Begravningstestamentet får under inga omständigheter förvaras i bankens säkerhetsfack, eftersom det ofta öppnas först efter begravningen, innan bouppteckningen.

Intranet
Extranet
Käyttäjätunnus
Salasana

Suosittele meitä