Ensiohje vainajan omaisille

View more

Etsi hautaustoimisto

View more

Muistollesi.fi

View more

Joukkoviestimille

View more

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n tiedotteet

Tiimalasin mediakortti 2018

Tiedote 14.9.2018

Taloustutkimus Oy tutki: Hautaustoimistejen tarjoamien palvelujen kattavuus yllättää

Surun kohdatessa on helpottavaa antaa käytännön asioiden hoitaminen ammattilaisten tehtäväksi. Hautaustoimistoissa omaisia palvelevat asiantuntijat, jotka auttavat asiakkaitaan kaikessa mahdollisessa. Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan hautaustoimistojen asiakkaat ovat poikkeuksellisen tyytyväisiä saamaansa palveluun. Parhaimmillaan kaiken kuolemaan liittyvän voi hoitaa samasta paikasta.

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeet palvelevat asiakkaitaan kaikissa hautaukseen liittyvissä kysymyksissä. Hautaustoimistossa voidaan hoitaa kaikki hautausjärjestelyt, aika- ja paikkavaraukset, muistotilaisuuden järjestelyt, muistomerkkiasiat ja esimerkiksi ohjelmapalvelut. Suurin osa hautaustoimistoista huolehtii myös perunkirjoitukseen ja pesänjakoon liittyvistä asioista. Tämä tulee monelle yllätyksenä: Taloustutkimus Oy:n tekemässä kuluttajatutkimuksessa selvisi, että suuri osa ihmisistä ei tunne hautaustoimistojen palveluita.


Hautaustoimistosta poistuu usein helpottuneita omaisia: ”En olisi arvannut, että voin hoitaa kaiken täällä, eikö meille todella jää muuta tehtävää kuin kutsua saattojoukot hautajaisiin?” Asiakastyytyväisyystutkimuksessa jopa 95 prosenttia vastanneista asiakkaista ilmoitti olleensa hyvin tai täysin tyytyväisiä asiakaspalveluun kokonaisuutena. Erityisen tyytyväisiä ollaan asiakaspalveluun ja asiantuntijoiden ammattitaitoon. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Huovinen toteaa: ”Tutkittujen hautaustoimistojen saamat arviot ovat aivan poikkeuksellisen myönteisiä. Vaikuttaa siltä, että suomalaisia palvelee heille todella vaikeassa elämänvaiheessa erittäin pätevä joukko yrittäjiä.”

Henkilökohtainen palvelu pitää edelleen pintansa hautauspalveluita hankittaessa: erityisesti arkun ja uurnan valinta, hautaustilaisuuden järjestelyjen hoitaminen ja kuljetuksen tilaaminen halutaan hoitaa henkilökohtaisesti paikan päällä. Lähes 90 prosenttia kaikista asiakastyytyväisyystutkimukseen vastaajista haluaa valita arkun hautaustoimistossa mieluummin kuin verkossa. Verkkokauppa ei siis ainakaan toistaiseksi ole tätä päivää hautausalalla.


Arkun valinta on monelle keskeinen ja konkreettisin asia hautajaisten järjestämisessä. Selkeä enemmistö kuluttajatutkimuksen vastaajista pitää tärkeänä, että arkku edustaa vainajan persoonaa ja arvoja muistuttaen hänelle merkityksellisistä asioista. Tämä on myös ylivoimaisesti ratkaisevin tekijä arkun valinnassa. Tärkeimpänä tekijänä hautauksen järjestämisessä ja hautajaisissa pidetäänkin kunnioituksen osoittamista vainajalle.


Käynti hautaustoimistoissa ei yleensä ole odotettu tapahtuma. Silti 96 prosenttia tutkimukseen vastaajista oli sitä mieltä, että hautaustoimistolta ostetut palvelut olivat maksetun hinnan arvoisia. Tämä viestii siitä, että asiakkaat saavat kaipaamansa avun käytännön järjestelyihin - ja enemmänkin.


Asiakastyytyväisyystutkimukseen vastasi yli 900 Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeen asiakasta eri puolilta Suomea. Tutkimus toteutettiin marraskuun 2017 ja heinäkuun 2018 välisenä aikana. Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin myös kuluttajatutkimus, jossa selvitettiin suomalaisten kuluttajien mielikuvia ja kokemuksia hautaamisesta, hautaamiseen liittyvistä traditioista ja palveluista.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Ilkka Ollonen
ilkka.ollonen[at]ollonen.fi
050 353 3348

Pasi Huovinen
pasi.huovinen[at]taloustutkimus.fi
040 757 7737

Tiedote 23.4.2018

Taloustutkimus Oy tutki: Hautaustoimistojen liiton jäsenliikkeille huipputulokset palvelun laadusta 

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenyritysten tavoitteena on palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Liitto on toteuttanut asiakastyytyväisyys- ja mielipidetutkimusta, josta on saatu hyviä tuloksia ja tutkimus jatkuu edelleen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa vastaajina on ollut hiljattain läheisensä menettäneitä
Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenliikkeissä asioineita eri puolilta maata. Tutkimus on jatkuva ja siihen saadaan viikoittain uusia vastauksia. 

Tutkimuksen toisessa osassa on selvitetty suomalaisten kuluttajien mielikuvia ja kokemuksia hautaamisesta, hautaamiseen liittyvistä traditioista ja palveluista. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat 19-79-vuotiaat suomalaiset miehet ja naiset. Tämän tutkimuksen kohderyhmään kuului sekä hautaustoimistojen kanssa asioineita että henkilöitä, joilla ei ollut kokemusta asioinnista. Mielikuvatutkimus toteutettiin alkuvuonna 2018. Molemmat tutkimukset on toteutettu yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa. 

Hautaustoimistojen palveluihin ollaan tutkimuksen mukaan yleisesti erittäin tyytyväisiä. Asiakastutkimukseen tähän mennessä vastanneista jopa 97 prosenttia on hyvin tai täysin tyytyväisiä asiakaspalveluun kokonaisuutena. Asiakaspalvelussa vastaajat arvostivat erityisesti henkilökunnan ammattitaitoa, palveluhalukkuutta ja asioinnin helppoutta. 

Tyytyväisyys vastaa mielikuvaa palvelusta: suurimmalla osalla niistä, jotka eivät olleet asioineet hautaustoimistossa, oli positiivinen kuva palvelutasosta. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Huovinen toteaakin, että asiakastyytyväisyys on poikkeuksellisen korkea tai jopa ennätyksellinen palvelualoilla tutkituista. Myös kuluttajapaneelin tutkimustulokset tukevat tätä.

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeet palvelevat asiakkaitaan kaikissa hautaukseen liittyvissä kysymyksissä. Arkun valinta on monelle keskeinen ja konkreettisin asia hautajaisten järjestämisessä. Selkeä enemmistö tutkimukseen vastaajista pitää tärkeänä, että arkku edustaa vainajan persoonaa ja arvoja muistuttaen hänelle merkityksellisistä asioista. Tämä on myös ylivoimaisesti ratkaisevin tekijä arkun valinnassa. Tärkeimpänä tekijänä hautauksen järjestämisessä ja hautajaisissa pidetäänkin kunnioituksen osoittamista vainajalle. Myös mahdollisuus surra läheisen kuolemaa on tärkeää.

Asiakkaat arvostavat henkilökohtaisen palvelun merkitystä, ja lähes 90 prosenttia kaikista vastaajista haluaakin hoitaa hautausjärjestelyt henkilökohtaisella käynnillä hautaustoimistossa. Vastaajat olivat tyytyväisiä asioinnin yhteydessä saamaansa informaatioon ja enemmistö koki saaneensa kattavasti tietoa hautausjärjestelyjen tueksi. 96 prosenttia hautaustoimistossa asioineista on myös sitä mieltä, että hautaustoimistosta hankitut palvelut olivat hintansa arvoisia.Ensimmäiset tulokset paljastavat, että tutkimuksesta on saatu paljon hyödyllistä tietoa, jonka avulla voidaan jatkossakin kehittää Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n hautaustoimistojen palveluita entisestään. Lisätietoa tutkimustuloksista julkaistaan tutkimuksen päätyttyä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Ilkka Ollonen
ilkka.ollonen@ollonen.fi
050 353 3348 

Pasi Huovinen
pasi.huovinen@taloustutkimus.fi
040 757 7737

Tiedote 4.12.2017

14.12.2017 Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry täyttää 75-vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Liiton jäsenliikkeet järjestävät toimistoissaan avoimien ovien päivät.

Jäsenliikkeissämme on mahdollista tutustua alan tuotteisiin ja palveluihin. Esillä on esimerkiksi arkkuja, uurnia ja hautakiviä. Lisäksi hautaustoimistojen henkilökunta antaa tietoa ja neuvontaa hautausjärjestelyihin liittyen.

Lue lisää....

Tiedote 27.2.2017

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on avannut muistollesi.fi -sivuston, joka on uudenlainen sähköinen kuolinilmoitussivusto.

Muistollesi-sivusto on tarkoitettu koko maan kattavaksi palveluksi, jonne omaiset voivat halutessaan antaa julkaistavaksi vainajan tiedot. Sivustolle voi laittaa vainajan oman kuvan tai valita kuvapankista valmiin maisemakuvan. Sivustolle voi lisäksi laittaa kuolinilmoituksen, muistorunon tai muun muistotekstin.

Ilmoittaminen on maksutonta Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeiden asiakkaille.

Sivuston osoite on www.muistollesi.fi. Halutessasi ilmoituksen sivustolle ota yhteyttä Suomen Hautaustoimistojen Liiton ry:n jäsenliikkeeseen. Jäsenliikkeet löydät kootusti osoitteesta http://www.hautaustoimistojenliitto.fi/etsi-hautaustoimisto.

Tiedote 4.10.2016

Suomalaiset arkut ovat maailman huippuja ympäristöystävällisyydessä

Vuoden alusta Suomessa vainajat haudataan ja tuhkataan vain ympäristöystävällisissä arkuissa. Alan tekemä linjaus on ainutlaatuinen maailmassa.

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on saanut yhdessä arkkuvalmistajien, maahantuojien, hautaustoimistojen, Seurakuntapuutarhurit ry:n, Krematoriosäätiön, seurakuntien ja Suomen Hautaustoiminnan keskusliiton kanssa valmiiksi hautauksessa käytettävien arkkujen laatukriteerit.

Vuoden 2017 alusta arkun on oltava kokonaisuudessaan arkkuhautaukseen ja tuhkaukseen soveltuvia. Arkkujen valmistuksessa saa käyttää vain luonnonmateriaaleja tai vastaavia. Käytännössä kotimaiset arkkuvalmistajat ovat tehneet ympäristöystävällisiä arkkuja jo pitkään, mutta nyt asiasta syntyi yhteinen sopimus. 

Arkkuihin tulee tuoteseloste, josta näkyy valmistajan nimi. Se on asiakkaalle vakuutus siitä, että arkku on valmistettu sopimuksen mukaisesti. Myös ulkomailta tuotavien arkkujen tulee täyttää sovitut vaatimukset.

Katso laatuvaatimukset täältä.

Yhteisiin laatukriteereihin sitoutuminen nostaa suomalaiset arkut maailman luontoystävällisimpien joukkoon.

Arkku tarvitaan aina

Suomen Hautaustoimistojen Liiton puheenjohtaja Kyllikki Forsius on tehnyt töitä sopimuksen eteen kaksi vuotta.

- Koska mukana ovat myös seurakunnat, koko maassa on nyt yhteinen käytäntö, tahto ja kriteerit siitä, mistä materiaaleista arkkuja voi valmistaa. Olemme sitoutuneet yhteisesti sovittuun asiaan, Forsius tiivistää.

Mukana neuvotteluissa on ollut myös Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palo.

- Koska hautauksessa tarvitaan aina arkku, on merkityksellistä, että vastedes arkut ovat ympäristöystävällisiä ja työturvallisia. Myös vainajan omaisten tulisi kiinnittää huomiota asiaan, hän sanoo.

Palo täsmentää, että sopimus on alan omavalvontaa, ei Kirkkohallituksen ohje tai määräys seurakunnille. Lisäksi jokaisella krematoriolla on ympäristölupa, jossa määritellään poltettavat materiaalit.

Ajureina ympäristöystävällisyys ja työturvallisuus

Sopimuksen takana on kaksi tärkeää asiaa: hautauksen ympäristöystävällisyys ja krematorioiden työturvallisuus.

Arkkuhautauksen ongelmaksi ovat nousseet muun muassa verhoilut, jotka eivät maadu 25 vuodessa, mikä on haudan tavallisin hallinta-aika. Krematorioissa esimerkiksi keinokuituverhoilujen ja kiiltolakkauksen aiheuttamat leimahdukset voivat aiheuttaa vaaratilanteen työntekijöille.

Ympäristöystävällisin hautaustapa on tuhkaaminen luonnonmateriaalista valmistetussa arkussa krematoriossa, jossa päästöt ovat pienet. Pääkaupunkisedulla tuhkataan jo 95 prosenttia vainajista, koko maassa 49 prosenttia. Suomessa haudataan keskimäärin 51 000 henkilöä vuodessa.

Kotimainen arkku on usein lähituotettu

- Kun tuotteet valmistetaan lähes käsityönä, valmistaja tietää mistä raaka-aineet tulevat.

- Kotimaiset arkut ovat usein lähituotettuja. Esimerkiksi mänty, jota käytämme arkkujen raaka-aineena, tulee korkeintaan sadan kilometrin päästä. Lähes kaikki valmistuksessa käytetyt materiaalit voidaan helposti jäljittää, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kivimaa SHT-Tukusta. SHT-Tukku on Suomen suurin arkku- ja uurnavalmistaja. Se työllistää noin 135 henkilöä Punkalaitumella ja muualla Suomessa.

Käytäntö astuu voimaan vuoden 2017 alusta. Seurakuntien hautausohjeessa edellytetään, että käytettävä arkku on helposti maatuva ja turvallisesti tuhkattava.

Lisätietoja ja haastattelut:

Kyllikki Forsius, Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry. puh. 0500 540 775
Harri Palo, Kirkkohallitus, puh. 050 378 2292 
Pekka Kivimaa, SHT-Tukku Oy, puh. 040 213 3717
Pekka Leskinen, Honkanummen hautausmaan ylipuutarhuri, puh. 050 408 8575

Tiedote 20.9.2016

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n 74. vuosikokous järjestettiin 17.9.2016 Kittilässä.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ollonen Imatralta.

Kahdeksan vuotta Liiton puheenjohtajana toiminut Kyllikki Forsius kutsuttiin Liiton kunniajäseneksi.

Liiton varsinaisiksi hallituksen jäseniksi valittiin uusina jäseninä:

Petri Forsius Helsingistä (1. varapuheenjohtaja) ja Johanna Muurimäki Järvenpäästä (2. varapuheenjohtaja).

Hallituksessa varsinaisina jäseninä ovat lisäksi Tanja Runola Uudestakaupungista, Jussi Heinonen Porista, Maria Keskimaunu Torniosta, Sini Israel Helsingistä sekä Heli Lehtinen Kajaanista, Ville-Pekka Jokela Rovaniemeltä ja Antti Vainikainen Äänekoskelta.

Tiedote 21.3.2016

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry etsii jälleen vuoden seurakuntaa/hautausmaata. Kilpailun tarkoituksena on kiinnittää huomiota seurakuntien ja hautaustoimistojen yhteistyöhön sekä omaisten mahdollisimman hyvään palveluun. Palkinto annetaan seurakunnalle tai hautausmaalle, jonka henkilöstö on tukenut omaisia ja suhtautunut heihin erityisen ystävällisesti ja myötäeläen. Palkitsemisen perusteena voi olla myös rakentava ja hyvä yhteistyö palkinnon saajan ja hautaustoimistojen kesken. Voittaja julkistetaan Liiton vuosikokouspäivillä syyskuussa Levillä. Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi tehdä kuka tahansa. Ehdotukset tulee lähettää perusteluineen 12.8.2016 mennessä sähköpostilla info[at]hautaustoimistojenliitto.fi

Tiedote 27.8.2015

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry järjestää Savonlinnassa Savonlinnasalissa yleisölle avoimen hautausalan näyttelyn 12.9.2015 klo 10.00-13.00. Lue lehdistötiedote aiheesta.

Tiedote 17.6.2015

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n 73. liittokokouspäiviä vietetään Savonlinnassa 10.-13.9.2015. Liittokokouspäivillä julkaistaan Vuoden seurakunta/hautausmaa -palkinnon saaja 2015. Hautausalan tuotteiden näyttely on avoinna yleisölle Savonlinnasalissa 12.9. klo 10-13. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan kaksipäiväiseen näyttelyyn näytteilleasettaja, ota yhtettä info[at]hautaustoimistojenliitto.fi.

Tiedote 29.10.2014

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry järjestää 18. marraskuuta klo 10-17 Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä ensimmäistä kertaa Suomessa yleisölle avoimen hautausalan näyttelyn. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Näyttelyssä on esillä hautausalan tuotteita: arkkuja, uurnia ja myös hautakiviä. Lisäksi annamme tietoa ja neuvontaa hautausjärjestelyihin liittyen. Katso täältä kutsu ja lehdistötiedote. Tapahtuma on myös Facebookissa.

18.marraskuuta 2014 Sokos Hotel Presidentissä järjestetään myös III Kuolema ja työ -seminaari. Seminaari on tarkoitettu niille, jotka toimivat työssään jollain osa-alueella kuolevien ja omaisten tai siihen läheisesti muuten liittyvissä toimissa. Toivotamme tervetulleeksi seurakuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon, poliisin ja hautaustoimistoyrittäjät ja -työntekijät sekä muut asiasta kiinnostuneet. Katso tästä ohjelma ja lehdistötiedote.

Tiedote 15.9.2014

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n 72. liittokokouspäiviä vietettiin 11.-14.9.2014 Porissa Yyterin kylpylässä. Liiton puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan kahdeksi seuraavaksi kaudeksi Kyllikki Forsius. Uusiksi liittohallituksen jäseniksi valittiin Maria Keskimaunu Torniosta, Jussi Heinonen Porista, Tanja Runola Uudestakaupungista, Sini Israel Helsingistä ja Heli Lehtinen Kajaanista.

Liittokokouspäivien yhteydessä valittiin viidennen kerran vuoden seurakunta/hautausmaa. Tänä vuonna valituksi tuli Nokian seurakunta. Palkinto annetaan seurakunnalle tai hautausmaalle, jonka henkilöstö on tukenut omaisia ja suhtautunut heihin erityisen ystävällisesti ja myötäeläen. Palkitsemisen perusteena voi olla myös rakentava ja hyvä yhteistyö palkinnon saajan ja hautaustoimistojen kesken.

Tiedote 14.9.2014

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n julkaisemasta Tiimalasi -lehden erikoisnumerosta on ilmestynyt kolmas päivitetty painos. ErikoisTiimalasi on erityisesti omaisille suunnattu opaslehti. Lehteä voi tilata maksutta Liitosta.

Tiedote 4.11.2013

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n 71. liittokokouspäiviä vietettiin 13.-15.9.2013 Kuortaneen Urheiluopistolla. Liittokokouspäivillä julkaistiin jälleen Vuoden Seurakunta/Hautausmaa -palkinnon saaja. Vuoden seurakunta on Seinäjoen seurakunta.

Lehdistötiedote liittokokouksesta

Tiedote 14.5.2013

Ensiohje vainajan omaisille on ilmestynyt ruotsinkielisenä. Sitä voi tilata liitosta maksutta jaettavaksi omaisille esimerkiksi sairaaloihin ja muihin laitoksiin. Linkki ensiohjeeseen.

Tiedote 7.3.2013

70-vuotis juhlavuoden kunniaksi Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on painattanut historiikin liiton toiminnasta. Katsausta menneisiin vuosikymmeniin 1942-2012 voi tilata veloituksetta osoitteesta info@hautaustoimistojenliitto.fi.

Tiedote 17.9.2012

Hautaustoimistojen Liitto 70 vuotta

Tiedote medialle

Liiton vuosikokouspäivät vietettiin Kalastajatorpalla 14.-16.9.2012

Lehdistötiedote vuosikokous 2012

Tiedote 16.3.2012

Yhteistyöllä omaisten parhaaksi

Kirkkohallituksen ja Hautaustoimistojen Liiton yhteistyöprojekti on valmis.

2010 alkanut yhteistyöprojekti:
Yhteistyöllä omaisten parhaaksi on valmistunut ja se on julkaistu yhdessä Kirkkohallituksen kanssa 16.3.2012.

Ohessa tiedote lomakkeineen:

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Kyllikki Forsius:
kyllikki.forsius@hautaus.fi
puh. 0500 540 775

Intranet
Extranet
Käyttäjätunnus
Salasana

Suosittele meitä