Ensiohje vainajan omaisille

View more

Etsi hautaustoimisto

View more

Muistollesi.fi

View more

Joukkoviestimille

View more

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n (SHL ry) tarkoituksena on vaalia suomalaista hautauskulttuuria, kehittää liiton jäsenten ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä valvoa ja edistää jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja. Liiton säännöt löydät täältä.

Liitto pitää yhteyttä jäsenyrityksiinsä, edustaa hautausalaa ja tekee yhteistyötä viranomaisten ja alan kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

SHL ry tiedottaa hautausalaa koskevista asioista, seuraa hautausalaa koskevaa lainvalmistelutyötä ja keskustelua ja ottaa tarvittaessa kantaa niihin. Liitto kehittää jäsentensä toimintaa muun muassa kouluttamalla jäsenyrittäjiä ja yritysten henkilökuntaa ja tiedottamalla ajankohtaisista asioista sekä julkaisemalla Tiimalasi-lehteä.

Liitto osallistuu hautausalan kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Liitto on hautausalan eurooppalaisen järjestön EFFS:n (European Federation of Funeral Services) jäsen.

Liiton jäsenet

Suomen Hautaustoimistojen Liiton varsinaiset jäsenet ovat hautaustoimistoyrityksiä, jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja eurooppalaisia eettisiä ohjeita. Liitolla on jäseninään noin 200 yritystä, joilla on yhteensä vajaat 300 hautaustoimistoa. Liiton jäsentoimistojen luettelon löydät täältä.

Lyhyt historiikki

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry perustettiin vuonna 1942 nimellä Suomen Hautaustoimistojen omistajien yhdistys r.y. Liiton ensimmäiset toimintavuodet sodan loppuaikoina ja pula-aikana olivat vaikeita ja toiminta keskittyi materiaalien hankintaan. Kaiken tavaran ostamiseen tarvittiin ostolupia, joiden jakelusta koko maan hautaustoimistoille perustettu yhdistys huolehti. Kun tavarapula vähitellen hellitti ja ostorajoitukset vähin erin loppuivat, saattoi liitto suunnata toimintansa alan edunvalvontaan ja jäsenistönsä ammattitaidon ja -etiikan kehittämiseen.

Liitto on jatkuvasti kouluttanut jäsenyrittäjiään. Alkuvuosina koulutus keskittyi arkkujen verhoilun opetukseen. Yhteiskunnan muuttuessa ja kaupungistumisen lisääntyessä, hautaustoimistot muuttuivat vähitellen yhä enemmän palveleviksi toimistoiksi. Myös liiton jäsenilleen tarjoama koulutus muuttui. Syntyi hautaustoimistojen liikkeenharjoittajan ammattitutkinto (HTLH), jonka monet liiton jäsenet suorittivat.

Liiton jäsenlehden, Tiimalasin, ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1950. Lehti on yhä edelleen hautaustoimistoyrittäjien yhdysside ja hautauskulttuurin vaalija.

Katsaus menneisiin vuosikymmeniin 1942-2017.

Intranet
Extranet
Käyttäjätunnus
Salasana

Suosittele meitä