Anvisningar för de anhöriga

View more

Hitta en lokal begravningsbyrå

View more

För massmedia

View more

Gäst vid begravning

För begravningar finns det inte några allmänna anvisningar om hur man uppför sig på en begravning. Varje begravningstillställning planeras med högaktning för de anhörigas och den avlidnes önskemål och traditioner. Det kan också inträffa att tillfällena ändrar medan de pågår. Man behöver inte fundera så mycket på huruvida man kan uppföra sig rätt. Tillställningen känns lika ovan och främmande för alla och väcker många frågor. Tillställningens innehåll, samt att begravningsföljet finns på plats och deltar i sorgen, är mycket viktigt för de anhöriga.

Deltagande i sorgen, beklagande av sorgen samt hälsningsfraser är bäst att uttrycka under minnesstunden. Då ger man de anhöriga en möjlighet att lugna sig inför välsignandet. Även talen bör hållas vid minnesstunden.

Placering i kapellet/kyrkan

I kapellet och kyrkan sitter den avlidnes släktingar på högra sidan. Vänner, bekanta, arbetskamrater och makens/makans anhöriga sitter på den vänstra sidan. De främre bänkraderna är reserverade för de anhöriga. Det finns ingen orsak att bekymra sig om man råkar sätta sig på fel sida. Ibland är det bättre att bänkraderna fylls upp jämnt, från de främre raderna till de bakre.

Blomsteruppsättningar

Blomsteruppsättningar kan läggas ned antingen i kapellet, kyrka eller vid graven. De anhöriga har på förhand avtalat om förfarandet med välsignelseförrättaren. Om man har låtit trycka upp ett programblad, brukar man i praktiken informera i det om blomsterförfarandet. De närmaste anhöriga lägger först ned sina blommor, sedan kommer släktingarna och efter dem arbetskamraterna samt vänner och andra bekanta. Om begravningsgästerna inte säkra på när det blir deras tur, då är det bra med flexibilitet, så att inte onödig väntan uppstår.

Nedläggning av blommorna

I samband med nedläggningen av blommorna stannar man vid kistan och håller en tyst stund i några sekunder. Efter detta läser framför man eller läser upp avskedsorden/texten. Blomman eller blomsteruppsättningen läggs ned invid kistan på den för ändamålet placerade ställningen eller på golvet. Begravningsgästerna som just har lagt ned sina blommor hälsar på de anhöriga med en tyst huvudnickning och återvänder till sina platser. De som sitter på den vänstra sidan lägger i huvudsak ned sina blommor på vänstra sidan om kistan och de som sitter på högra sidan lägger dem på högra sidan, det är dock bra om blommorna kan fördelas jämnt på båda sidorna om kistan. Blommor läggs inte ovanpå kistan.

Nuförtiden har det i någon mån blivit vanligare, särskilt vid kremeringar, att endast en blomma läggs ned, exempelvi i vecket på sidan av kistan. I sådana fall föregår de anhöriga med exempel hur man ska förfara. Om man vid en kistbegravning har lagt ned blommorna inomhus, då läser man inte upp några texten vid graven utan blommorna placeras på locket som täcker graven, efter att den avlidne har sänkts ned i graven.

Hur man avlägsnar sig från kyrkan eller kapellet

Man sitter kvar på sin plats tills musiken har tystnat. När musiken tystar går bärarna fram till kistan. Det brukar vara kyrkvaktmästaren eller prästen som ber dem komma fram till kistan. Bärarna börjar bära ut kistan och de anhöriga följer direkt efter kistan. Därefter följer den avlidnes släktingar från högra sidan och därefter de som har suttit på vänstra sidan.

Intranet
Extranet
Käyttäjätunnus
Salasana

Suosittele meitä