Anvisningar för de anhöriga

View more

Hitta en lokal begravningsbyrå

View more

För massmedia

View more

Information om begravningsbyråerna

Döden i Finland

Årligen avlider cirka 50 000 människor i Finland, dvs. cirka 1 % av befolkningen. Statistikcentralen publicerar på våren närmare information om dödligheten. Från exempelvis Krematoriestiftelsen kan man göra förfrågningar om antalet och förhållandet mellan kremering och kistbegravning. Antalet avlida år 2013 var 51 472, vilket var en aning mindre än året innan.

Allmän information om begravningsbyråerna och deras tjänster

Givande av uppdrag åt begravningsbyrån

Begravningsbyrån får sitt uppdrag från en anhörig som har förlorat en familjemedlem. Om de anhöriga så önskar, kan de beställa alla tjänster och produkter som härrör sig till begravningen från begravningsbyrån. De tjänster som begravningsbyrån vanligtvis tillhandahåller själv är kistan, vid behov urnan och transporten av den avlidne. Begravningsbyrån förmedlar andra tjänsteleverantörers tjänster, såsom

  • Församlingstjänster – gravplats, kapell, präst
  • Blomsteraffärstjänster – kistans dekorationer, de anhörigas blomsterhälsningar, blomsterhyllningar
  • Cateringtjänster – serveringen på minnesstunden
  • Dagstidningar – dödsannonser
  • Boktryckeri – inbjudningar, programblad
  • Musiker – musiken som spelas under välsignandet och minnesstunden
  • Stenaffär – gravsten, graveringar
  • Advokatbyråer – bouppteckning

Begravningsbyrån kan också själv tillhandahålla en del av de ovan nämnda tjänsterna. Företaget kan förutom begravningsbyrå också bedriva t.ex. blomsteraffär eller cateringverksamhet, även bouppteckningar kan utföras i begravningsbyråerna. De anhöriga kan också beställa en del av tjänsterna från begravningsbyrån och ombesörja en del av arrangemangen själv.

Priset för begravningen

Begravningsbyråns andel från ett uppdrag är i medeltal 1500 euro. I summan ingår vanligen tjänsterna som begravningsbyrån själv tillhandahåller och produkterna som den säljer: Kistan, den avlidnes klädsel, urnan, transporterna samt arbete och tjänster i samband med hanteringen av den avlidne. Det slutliga priset för en enskild begravning består av begravningsbyråns faktura, samt av andra inköp och tillbehör, som behövs för begravningen, vilka begravningsbyråerna utöver sin egen försäljning och sina tjänster förmedlar för att bistå de anhöriga. Utgifterna som betalas till församlingen varierar beroende på ort.

Man uppskattar att det i Finland finns sammanlagt cirka 500 begravningsbyråer, av vilka cirka 300 ägs av medlemmar i Finlands Begravningsbyråers Förbund. Nästan alla byråer är familjeföretag.

Klassindelning av begravningsbyråerna enligt deras tjänstekoncept

Små begravningsbyråer på landsbygden

Antalet förrättningar är inte stor, men förutom begravningsbyråverksamheten idkar företaget också blomsteraffärsverksamhet och/eller catering. Företaget kan också ha andra stödande affärsverksamhetet. Utomstående personal anlitas oftast bara när det är som brådast. I övriga fall klarar man sig med de egna familjemedlemmarnas arbetsinsats.

Byråerna i landskapscentren

Antalet uppdrag är vanligen 100 - 200 per år. Förutom begravningsbyrå finns det en blomsteraffär och eventuellt andra förmedlade tjänster. Antalet anställda är vanligtvis flera, fastän det fortfarande är frågan om ett familjeföretag.

Byråerna i storstäderna

Uppdragen är vanligtvis fler än 150 st, de kan t.o.m. vara flera hundra. Oftast är det bara en begravningsbyrå, möjligtvis tillhandahåller man egen blomsterbindning. Antalet förmedlade tjänster är stort.

Intranet
Extranet
Käyttäjätunnus
Salasana

Suosittele meitä