Anvisningar för de anhöriga

View more

Hitta en lokal begravningsbyrå

View more

För massmedia

View more

Medlemsbyråerna i Finlands Begravningsbyråers Förbund rf tillhandahåller tillförlitliga och professionella tjänster

Medlemmarna är begravningsbyråer, som har förbundit sig att följa goda affärsseder och begravningsbranschens europeiska etiska anvisningar. Medlemmarna följer också begravningsbranschens allmänna europeiska standard (Finlands Standardiseringsförbund SFS, standarden SFS-EN 15017). Medlemsbyråerna utvecklar sin yrkeskunskap genom att delta i skolning och genom aktivt samarbete.

När du så önskar, hjälper förbundets medlemsbyråer dig med alla begravningsarrangemang. Kontaktuppgifterna till alla medlemmar i förbundet finns under länken nedan.

Vi rekommenderar att du kontaktar en begravningsbyrå och reserverar en tid för konsultation. Då kan ni avtala om begravningsarrangemangen vid en tidpunkt som är mest lämplig för dig, dessutom kan eventuell väntetid undvikas. Man kan också reservera en konsultationstid utanför kontorstid, de flesta medlemsbyråerna tillhandahåller också telefonjour och rådgivningstjänst som alltid är tillgänglig.

TILL MEDLEMSFÖRETAGSMENYN

III seminariet Kuolema ja työ 18.11.2014

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf arrangerade för tredje gången seminariet Kuolema ja työ. Seminariet ägde rum i Sokos Hotel President tisdagen 18.11.2014 och temat var begravningssätten inom olika religionen samt hur man förebygger smittspridning från de avlidna.

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf 70 år, arbetet fortsätter...

År 2012 firade Finlands Begravningsbyråers Förbund rf sin 70 år långa verksamhet som begravningsbyråbranschens intresseorganisation samt sitt arbete som gynnar den finländska begravningskulturen. Mer information om förbundets verksamhet finns på dessa sidor.

  • Intranet
    Extranet
    Käyttäjätunnus
    Salasana

    Suosittele meitä