Ensiohje vainajan omaisille

View more

Etsi hautaustoimisto

View more

Muistollesi.fi

View more

Joukkoviestimille

View more

Tietoa hautaustoimistoihin liittyen

Sivulta löytyvät viimeisimmät Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n tiedotteet sekä tietoa hautausalasta ja hautaustoimistojen palveluista. 

Kuolema Suomessa

Suomessa kuolee vuosittain noin 50 000 ihmistä eli noin 1 % väestöstä. Tilastokeskus julkaisee keväisin tarkemmat tiedot kuolleisuudesta. Tuhkahautauksen ja arkkuhautauksen suhteesta ja määristä voi tiedustella esimerkiksi Krematoriösäätiöstä. Vuonna 2015 kuolleita oli 52 492.

Yleistä tietoa hautaustoimistoista ja hautaustoimistojen palveluista

Hautaustoimiston toimeksianto

Hautaustoimisto saa toimeksiantonsa läheisensä menettäneeltä omaiselta. He voivat niin halutessaan tilata kaikki hautaukseen liittyvät palvelut ja tuotteet hautaustoimistosta. Yleisesti hautaustoimiston itse tuottamia palveluita ovat arkku, tarvittaessa uurna ja vainajan kuljetus. Hautaustoimisto välittää muiden palveluntuottajien palveluita, esim.

  • Seurakunnan palvelut – hautapaikka, kappeli, pappi
  • Kukkakaupan palvelut – arkun koriste, omaisten kukkatervehdykset, osanottokukat
  • Pitopalvelu – muistotilaisuuden tarjoilu
  • Sanomalehti – kuolinilmoitukset
  • Kirjapaino – kutsut, ohjelmalehdet
  • Muusikot – siunaus ja muistotilaisuuden musiikki
  • Kiviliike – hautakivi, kaiverrukset
  • Asianajotoimistot – perunkirjoitus

Hautaustoimisto voi myös tuottaa itse osan edellä mainituista palveluista. Yrityksellä voi hautaustoimiston lisäksi olla esim. kukkakauppa tai pitopalveluyritys tai hautaustoimistossa voidaan tehdä perunkirjoituksia. Omaiset voivat myös tilata osan palveluista hautaustoimistosta ja huolehtia osasta itse.

Hautauksen hinta

Hautaustoimistojen osuus yhdestä toimeksiannosta on keskimäärin 1500 euroa. Tämä sisältää yleensä hautaustoimiston itse tuottamat palvelut ja myymänsä tuotteet: Arkun, vainajan vaatetuksen, tuhkauurnan, kuljetukset sekä vainajaan kohdistuvan työn ja palvelun. Lopullinen yksittäisen hautauksen hinta muodostuu hautaustoimiston laskun lisäksi muusta hautaamiseen hankittavasta ja tarvittavasta, joita hautaustoimistot oman myyntinsä ja palvelunsa lisäksi myös omaisten avuksi välittävät. Seurakunnan kulut vaihtelevat paikkakunnittain.

Suomessa arvioidaan olevan yhteensä noin 500 hautaustoimistoa, joista noin 350 on Hautaustoimistojen Liiton jäsenyritysten omistamia. Lähes kaikki toimistot ovat perheyrityksiä.

Hautaustoimistot palvelukonseptin mukaan luokiteltuna

Pienet maaseutuhautaustoimistot

Toimituksia ei ole määrällisesti kovin paljon, mutta hautaustoimiston lisäksi yritys on myös kukkakauppa ja/tai pitopalveluyritys. Yrityksellä voi myös olla muita tukiliiketoimia. Usein ulkopuolista henkilökuntaa ei palkata kuin ruuhkahuippuina. Muutoin tullaan toimeen omien perheenjäsenten työpanoksella.

Maakuntakeskusten toimistot

Toimeksiantoja yleensä 100-200 vuodessa. Usein hautaustoimiston lisäksi kukkakauppa ja mahdollisesti muita välitettyjä palveluja. Palkattuja työntekijöitä on jo yleensä useampia, vaikka kyseessä edelleen perheyritys.

Suurten kaupunkien toimistot

Toimeksiantoja yleensä yli 150 kpl, saattaa olla useita satoja. On usein pelkkä hautaustoimisto, mahdollisesti omaa kukkasidontaa. Välitettyjä palveluja on paljon.

Intranet
Extranet
Käyttäjätunnus
Salasana

Suosittele meitä