Ensiohje vainajan omaisille

View more

Etsi hautaustoimisto

View more

Muistollesi.fi

View more

Joukkoviestimille

View moreLuotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenet ovat hautaustoimistoyrityksiä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan hyviä kauppatapoja sekä hautausalan eurooppalaisia eettisiä ohjeita. Jäsenliikkeet noudattavat myös hautausalan yleistä eurooppalaista standardia (Suomen Standardisoimisliitto SFS, Standardi SFS-EN 15017). Jäsenyritykset kehittävät ammattitaitoaan koulutuksilla ja aktiivisella yhteistyöllä.

Liiton jäsenliikkeet toimivat halutessanne apuna kaikissa hautausjärjestelyissä. Kaikkien liiton jäsenliikkeiden yhteystiedot löytyvät alla olevan linkin kautta. Voitte vapaasti valita haluamanne hautaustoimiston, jota halutte käyttää, riippumatta siitä, mikä taho on kuljettanut vainajan esimerkiksi hoitolaitoksesta terveyskeskukseen tai muussa yhteydessä.

Suosittelemme ottamaan hautaustoimistoon yhteyden asiointiajan varaamiseksi. Näin voitte sopia hautausjärjestelyistä teille varattuna ja parhaiten sopivana ajankohtana, sekä vältytte mahdolliselta odotukselta. Asiointiajan varaamisen voi tehdä myös virka-ajan ulkopuolella, useimpien jäsenliikkeidemme puhelinpäivystys ja neuvontapalvelu palvelee aina.

Lue tästä erityisesti omaisille oppaaksi tarkoitettu ErikoisTiimalasi.

Kuinka valita oikea hautaustoimisto? Katso video yllä ja valitse hyvin.

JÄSENLIIKEVALIKKOON 

1.1.2017 voimaan astuneet arkkumateriaalivaatimukset.

Kuolema ja työ -seminaari järjestetään viidettä kertaa
13.11.2018 klo 09.00-17.00

Seminaari pidetään Tiedekeskus Heurekan auditoriossa, Tiedepuisto 1, 03100 Vantaa.

Teemana on tänä vuonna ”Miksi tarvitsemme hautajaisia?”.

Seminaarissa käsitellään esimerkiksi hautajaisten merkitystä osana suruprosessia. Myös kuolemansyyn selvittämistä käsitellään eri näkökulmista.

Seminaarin juontaa Mato Valtonen.

Tapahtuma on tarkoitettu heille, jotka toimivat työssään jollain osa-alueella kuolevien ja läheisten kanssa tai siihen läheisesti liittyvissä toimissa.

Toivotamme seminaariin tervetulleeksi seurakuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon, poliisin ja hautaustoimistojen yrittäjät sekä työntekijät. Tapahtumaan ovat tervetulleita myös muut aiheesta kiinnostuneet.

Osallistumismaksut: SHL ry:n jäseniltä 75,00€ ja muilta 95,00€.

Hinta sisältää: aamukahvin, ohjelman, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Voit ladata seminaarin tarkemman ohjelman klikkaamalla tätä linkkiä.

Ilmoittautumiset seminaariin 26.10.2018 mennessä osoitteessa:
https://www.lyyti.fi/reg/kuolemajatyo2018

Taloustutkimus Oy tutki: Hautaustoimistojen liiton jäsenliikkeille huipputulokset palvelun laadusta 

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenyritysten tavoitteena on palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.Tämän tavoitteen toteuttamiseksi liitto on toteuttanut asiakastyytyväisyys- ja mielipidetutkimusta, josta on saatu hyviä tuloksia ja tutkimus jatkuu edelleen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa vastaajina on ollut hiljattain läheisensä menettäneitä
Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenliikkeissä asioineita eri puolilta maata. Tutkimus on jatkuva ja siihen saadaan viikoittain uusia vastauksia. 

Tutkimuksen toisessa osassa on selvitetty suomalaisten kuluttajien mielikuvia ja kokemuksia hautaamisesta, hautaamiseen liittyvistä traditioista ja palveluista. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat 19-79-vuotiaat suomalaiset miehet ja naiset. Tämän tutkimuksen kohderyhmään kuului sekä hautaustoimistojen kanssa asioineita että henkilöitä, joilla ei ollut kokemusta asioinnista. Mielikuvatutkimus toteutettiin alkuvuonna 2018. Molemmat tutkimukset on toteutettu yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa. 

Hautaustoimistojen palveluihin ollaan tutkimuksen mukaan yleisesti erittäin tyytyväisiä. Asiakastutkimukseen tähän mennessä vastanneista jopa 97 prosenttia on hyvin tai täysin tyytyväisiä asiakaspalveluun kokonaisuutena. Asiakaspalvelussa vastaajat arvostivat erityisesti henkilökunnan ammattitaitoa, palveluhalukkuutta ja asioinnin helppoutta. 

Tyytyväisyys vastaa mielikuvaa palvelusta: suurimmalla osalla niistä, jotka eivät olleet asioineet hautaustoimistossa, oli positiivinen kuva palvelutasosta. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Huovinen toteaakin, että asiakastyytyväisyys on poikkeuksellisen korkea tai jopa ennätyksellinen palvelualoilla tutkituista. Myös kuluttajapaneelin tutkimustulokset tukevat tätä.

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeet palvelevat asiakkaitaan kaikissa hautaukseen liittyvissä kysymyksissä. Arkun valinta on monelle keskeinen ja konkreettisin asia hautajaisten järjestämisessä. Selkeä enemmistö tutkimukseen vastaajista pitää tärkeänä, että arkku edustaa vainajan persoonaa ja arvoja muistuttaen hänelle merkityksellisistä asioista. Tämä on myös ylivoimaisesti ratkaisevin tekijä arkun valinnassa. Tärkeimpänä tekijänä hautauksen järjestämisessä ja hautajaisissa pidetäänkin kunnioituksen osoittamista vainajalle. Myös mahdollisuus surra läheisen kuolemaa on tärkeää.

Asiakkaat arvostavat henkilökohtaisen palvelun merkitystä, ja lähes 90 prosenttia kaikista vastaajista haluaakin hoitaa hautausjärjestelyt henkilökohtaisella käynnillä hautaustoimistossa. Vastaajat olivat tyytyväisiä asioinnin yhteydessä saamaansa informaatioon ja enemmistö koki saaneensa kattavasti tietoa hautausjärjestelyjen tueksi. 96 prosenttia hautaustoimistossa asioineista on myös sitä mieltä, että hautaustoimistosta hankitut palvelut olivat hintansa arvoisia.Ensimmäiset tulokset paljastavat, että tutkimuksesta on saatu paljon hyödyllistä tietoa, jonka avulla voidaan jatkossakin kehittää Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n hautaustoimistojen palveluita entisestään. Lisätietoa tutkimustuloksista julkaistaan tutkimuksen päätyttyä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Ilkka Ollonen
ilkka.ollonen@ollonen.fi
050 353 3348 

Pasi Huovinen
pasi.huovinen@taloustutkimus.fi
040 757 7737

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on avannut muistollesi.fi -sivuston

Muistollesi-sivusto on tarkoitettu koko maan kattavaksi palveluksi, jonne omaiset voivat halutessaan antaa julkaistavaksi vainajan tiedot. Sivustolle voi laittaa vainajan oman kuvan tai valita kuvapankista valmiin maisemakuvan. Sivustolle voi lisäksi laittaa kuolinilmoituksen, muistorunon tai muun muistotekstin.

Ilmoittaminen on maksutonta Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeiden asiakkaille.

Sivuston osoite on www.muistollesi.fi. Halutessasi ilmoituksen sivustolle ota yhteyttä Suomen Hautaustoimistojen Liiton ry:n jäsenliikkeeseen. Jäsenliikkeet löydät kootusti osoitteesta http://www.hautaustoimistojenliitto.fi/etsi-hautaustoimisto.

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry 75 vuotta, työ jatkuu...

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry juhlii vuonna 2017 75 vuotta kestänyttä toimintaansa alan ammattiliikkeiden etujärjestönä sekä työtään suomalaisen hautauskulttuurin hyväksi. Lisätietoa Liiton toiminnasta löydät näiltä sivuilta.

Intranet
Extranet
Käyttäjätunnus
Salasana

Suosittele meitä